Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.105

Verš

dūra haite tāhā dekhi’ lokera haya ‘bhrama’
‘kālīyera śarīre kṛṣṇa kariche nartana’!

Synonyma

dūra haite — z dálky; tāhā dekhi' — když to vidí; lokera — obyčejných lidí; haya — je; bhrama — omyl; kālīyera — hada Kālīyi; śarīre — na těle; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kariche nartana — tančí.

Překlad

„Při pohledu z dálky se však obyčejní lidé mylně domnívají, že vidí Kṛṣṇu tančit na těle hada Kālīyi.“