Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.36

Verš

dhanyāḥ sma mūḍha-matayo ’pi hariṇya etā
yā nanda-nandanam upātta-vicitra-veśam
ākarṇya veṇu-raṇitaṁ saha-kṛṣṇa-sārāḥ
pūjāṁ dadhur viracitāṁ praṇayāvalokaiḥ

Synonyma

dhanyāḥ — šťastné, požehnané; sma — zajisté; mūḍha-matayaḥ — hloupé, nerozumné; api — i když; hariṇyaḥ — laně; etāḥ — tyto; yāḥ — které; nanda-nandanam — syna Mahārāje Nandy; upātta-vicitra-veśam — přitažlivě oblečeného; ākarṇya — když slyšely; veṇu-raṇitam — zvuk Jeho flétny; saha-kṛṣṇa-sārāḥ — doprovázené černými jeleny (jejich manžely); pūjām dadhuḥ — uctívaly; viracitām — prováděné; praṇaya-avalokaiḥ — svými láskyplnými pohledy.

Překlad

„  ,Všichni tito pošetilí jeleni jsou požehnaní, protože přišli za synem Mahārāje Nandy, který je nádherně oblečený a hraje na svou flétnu. Vždyť ty laně i jeleni uctívají Pána svými pohledy plnými lásky a náklonnosti.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.11) vyslovily gopī z Vrindávanu.