Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.186

Verš

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

Synonyma

tarkaḥ — suché argumenty; apratiṣṭhaḥ — nepevné; śrutayaḥ — Védy; vibhinnāḥ — mající různá odvětví; na — ne; asau — to; ṛṣiḥ — velký mudrc; yasya — jehož; matam — názor; na — ne; bhinnam — oddělený; dharmasya — náboženských zásad; tattvam — pravda; nihitam — umístěná; guhāyām — v srdci realizované osoby; mahā-janaḥ — seberealizovaní předchůdci; yena — jakým způsobem; gataḥ — jednali; saḥ — to; panthāḥ — čistá, ryzí cesta.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Suché argumenty nevedou k žádným závěrům. Velká osobnost, jejíž názor se neliší od názorů druhých, není považována za významného mudrce. Védy jsou rozmanité a pouhým studiem se nelze dobrat správné cesty vedoucí k pochopení náboženských zásad. Skutečná pravda o náboženských zásadách je ukrytá v srdci ryzí, seberealizované osoby. Proto je třeba, jak potvrzují śāstry, přijmout takovou cestu pokroku, jakou zastávají mahājanové.“

Význam

Tento verš vyslovil v Mahābhāratě, Vana-parvě (313.117) Yudhiṣṭhira Mahārāja.