Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.174

Verš

śuni’ mahā-pātra kahe hañā vismaya
‘madyapa yavanera citta aiche ke karaya!

Synonyma

śuni' — když vyslechl; mahā-pātra — zástupce uríské vlády; kahe — řekl; hañā vismaya — jsa překvapen; madyapa — opilce; yavanera — muslima; citta — srdce; aiche — takto; ke karaya — kdo učinil.

Překlad

Zástupce uríské vlády, mahā-pātra, po vyslechnutí tohoto návrhu jen žasl. Pomyslel si: „Muslimský vládce je opilec. Kdo takto změnil jeho mysl?“