Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.175

Verš

āpane mahāprabhu tāṅra mana phirāila
darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila’

Synonyma

āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; mana — mysl; phirāila — změnil; darśana — osobní návštěvou; smaraṇe — vzpomínáním; yāṅra — na něhož; jagat — celý svět; tārila — osvobodil.

Překlad

„Musel to být samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu, kdo změnil muslimovu mysl. Celý svět je díky Jeho přítomnosti, a dokonce i pouhým vzpomínáním na Něho osvobozen.“

Význam

Z tohoto je zřejmé, že za normálních okolností nebylo možné, aby se muslimský vládce změnil, protože byl opilec (madyapa). Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl obrátit k vědomí Kṛṣṇy mysl každého. Vysvobození z hmotné existence lze dosáhnout pouhým vzpomínáním na svaté jméno Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo setkáním s Ním. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě, ale ani jeden yavana či mleccha navyklý na alkohol by se bez milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nezměnil a nepřijal by nauku o vědomí Kṛṣṇy. Lidé se často diví, když vidí tolik tisíc obyvatel Západu obrácených na vaiṣṇavismus. Západní obyvatelstvo je obecně navyklé jíst maso, pít, hazardovat a holdovat nedovolenému sexu; je tedy udivující, že takoví lidé přijímají vědomí Kṛṣṇy. Zvláště v Indii se tomu mnozí nesmírně diví. Zde je však odpověď: darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila. Takovou změnu umožňuje pouhé vzpomínání na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tito oddaní ze Západu zpívají velmi upřímně svatá jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků jsou lidé očišťováni a jejich vědomí se místo na māyu zaměřuje na Kṛṣṇu.

Slovo viśvāsa označuje tajemníka. S tímto titulem se obvykle setkáváme u kasty kāyasthů v hinduistické společnosti. Kāyasthové v Bengálsku tento titul viśvāsa dodnes používají. Slovo viśvāsa znamená „věrný“ a viśvāsī je ten, komu se dá věřit. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že během nadvlády muslimů v Bengálsku existoval tajemnický úřad zvaný viśvāsa-khānā, kde mohli být zaměstnáni pouze ti nejdůvěryhodnější lidé. Byli vybíráni ze společnosti kāyasthů, která je stále ještě velmi zběhlá v řízení a vládních záležitostech. Tento úřad viśvāsa-khānā obyčejně zastával velmi důvěryhodný a věrný služebník. Kdykoliv bylo třeba nějaké důvěrné služby, připadla těmto úředníkům.