Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.193

Verš

tabe sārvabhauma kare āra nivedana
tomāra saṅge sannyāsī āche daśa-jana

Synonyma

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — předložil; āra — další; nivedana — žádost; tomāra saṅge — s Tebou; sannyāsī — ve stavu odříkání; āche — je; daśa-jana — deset osob.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom řekl: „Můj drahý Pane, je s Tebou deset sannyāsīch.“

Význam

Sannyāsī by si neměl vařit, ani by neměl přijímat pozvání do domu oddaného na oběd po mnoho dní za sebou. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ke svým oddaným velice milý a plný náklonnosti, přesto však dlouhodobé pozvání do Sārvabhaumova domu nepřijal. Z lásky k němu souhlasil pouze s pěti dny v měsíci. Deseti sannyāsīmi, kteří žili s Pánem, byli (1) Paramānanda Purī, (2) Svarūpa Dāmodara, (3) Brahmānanda Purī, (4) Brahmānanda Bhāratī, (5) Viṣṇu Purī, (6) Keśava Purī, (7) Kṛṣṇānanda Purī, (8) Nṛsiṁha Tīrtha, (9) Sukhānanda Purī a (10) Satyānanda Bhāratī.