Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.224

Verš

sahaja lokera kathā — yāhāṅ divya-gīta
sahaja gamana kare, — yaiche nṛtya-pratīta

Synonyma

sahaja lokera kathā — řeč prostých lidí; yāhāṅ — kde; divya-gīta — transcendentální hudba; sahaja gamana — přirozená chůze; kare — činí; yaiche — jako; nṛtya-pratīta — podobající se tanci.

Překlad

„Ve Vrindávanu zní přirozená řeč lidí jako hudba a jejich přirozené pohyby se podobají tanci.“