Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.213

Verš

tabe śānta hañā lakṣmī yāya nija ghara
āmāra lakṣmīra sampad — vākya-agocara

Synonyma

tabe — potom; śānta hañā — uklidněna; lakṣmī — bohyně štěstí; yāya — vrací se; nija ghara — do svého sídla; āmāra — mé; lakṣmīra — bohyně štěstí; sampad — bohatství; vākya-agocara — nepopsatelné.

Překlad

„To bohyni štěstí uklidnilo a vrátila se do svého sídla. Jen se podívejte! Moje bohyně štěstí je tak bohatá, že se to nedá popsat.“