Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.175

Verš

jagannātha-sevaka yata rāja-pātra-gaṇa
yātrika loka, nīlācala-vāsī yata jana

Synonyma

jagannātha-sevaka — služebníci Pána Jagannātha; yata — všichni; rāja-pātra-gaṇa — a vládní úředníci; yātrika — poutníci; loka — obyčejní lidé; nīlācala-vāsī — obyvatelé Džagannáth Purí; yata jana — tolik lidí, kolik jich tam bylo.

Překlad

Pokropil mysli služebníků Pána Jagannātha, vládních úředníků, poutníků, obyčejných lidí i všech obyvatel Džagannáth Purí.