Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.52

Verš

rāya kahe, — kata pāpīra kariyācha avyāhati
īśvara-sevaka tomāra bhakta gajapati

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kata pāpīra — nespočetného množství hříšníků; kariyācha — udělal jsi; avyāhati — osvobození; īśvara-sevaka — služebník Pána; tomāra — Tvůj; bhakta — oddaný; gajapati — král.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj drahý Pane, osvobodil jsi tolik hříšných lidí. Tento král Pratāparudra, král Urísy, je ve skutečnosti služebník Pána a Tvůj oddaný.“