Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.171

Verš

punarapi sei dravya kare nirīkṣaṇa
tāṅra bhaye prabhu kichu karena bhakṣaṇa

Synonyma

punar-api — znovu; sei dravya — tu samou věc; kare nirīkṣaṇa — pečlivě sleduje; tāṅra bhaye — ze strachu před Jagadānandou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — něco; karena — činí; bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu dostal jídlo, chvíli na ně hleděl, ale nakonec ze strachu před Jagadānandou trochu snědl.