Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.1

Verš

aty-uddaṇḍaṁ tāṇḍavaṁ gauracandraḥ
kurvan bhaktaiḥ śrī-jagannātha-gehe
nānā-bhāvālaṅkṛtāṅgaḥ sva-dhāmnā
cakre viśvaṁ prema-vanyā-nimagnam

Synonyma

ati — velmi; uddaṇḍam — skákání do výšky; tāṇḍavam — graciózní tančení; gauracandraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kurvan — provádějící; bhaktaiḥ — s oddanými; śrī-jagannātha-gehe — v chrámu Pána Jagannātha; nānā-bhāva-alaṅkṛta-aṅgaḥ — projevující na svém transcendentálním těle mnoho příznaků extáze; sva-dhāmnā — vlivem své extatické lásky; cakre — udělal; viśvam — celý svět; prema-vanyā-nimagnam — ponořený do záplavy extatické lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu překrásně tančil v chrámu Pána Jagannātha, a celý svět tak ponořil do oceánu extatické lásky. Tančil úžasně a skákal přitom vysoko do výšky.