Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.6

Verš

tomāre bahu kṛpā kailā, kahe sarva-jana
kṛpā kari’ karāha more tāṅhāra darśana

Synonyma

tomāre — tobě; bahu kṛpā — velkou milost; kailā — projevil; kahe — říká; sarva-jana — každý; kṛpā kari' — buď milostivý a; karāha — zařiď; more — pro mne; tāṅhāra — s Ním; darśana — rozhovor.

Překlad

„Prý ti tato velká osobnost prokázala neobyčejnou přízeň. To jsem slyšel od mnoha různých lidí. Nyní ke mně buď milostivý a prokaž mi laskavost tím, že mi s Ním zařídíš rozhovor.“