Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.176

Verš

kṛṣṇa-nāma sphure mukhe, mane netre kṛṣṇa
tomāke tad-rūpa dekhi’ hṛdaya — satṛṣṇa

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; sphure — je projevené; mukhe — v ústech; mane — v mysli; netre — před očima; kṛṣṇa — přítomnost Pána Kṛṣṇy; tomāke — Tebe; tat-rūpa — Jeho podobu; dekhi' — vidím; hṛdaya — moje srdce; sa-tṛṣṇa — dychtivé.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī pokračoval: „Od chvíle, kdy jsem Tě spatřil, cítím ve své mysli přítomnost Pána Kṛṣṇy a vidím Ho před svýma očima. Nyní chci zpívat Pánovo svaté jméno. Mimo to považuji ve svém srdci Tebe za Kṛṣṇu, a proto velmi dychtím Ti sloužit.“