Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.108

Verš

sannyāsa karilā śikhā-sūtra-tyāga-rūpa
yoga-paṭṭa nā nila, nāma haila ‘svarūpa’

Synonyma

sannyāsa karilā — přijal sannyās; śikhā — pramen vlasů; sūtra — posvátnou šňůru; tyāga — odložení; rūpa — v podobě; yoga-paṭṭa — oblečení šafránové barvy; nila — nepřijal; nāma — jméno; haila — bylo; svarūpa — Svarūpa.

Překlad

Puruṣottama Ācārya po přijetí sannyāsu následoval usměrňující zásady tím, že se vzdal pramene vlasů i posvátné šňůry, ale šafránové roucho nepřijal. Nepřijal ale ani titul sannyāsīho a nadále žil jako naiṣṭhika-brahmacārī.

Význam

Stav odříkání má svá pravidla. Je třeba vykonat osm druhů śrāddhy, předložit obětiny svým předkům a provést oběť virajā-homa. Dále si sannyāsī musí ustřihnout pramen vlasů zvaný śikhā a odložit posvátnou šňůru. To jsou přípravy k přijetí sannyāsu a Svarūpa Dāmodara je všechny vykonal. Puruṣottama Ācārya však nepřijal šafránové roucho, jméno sannyāsīho ani daṇḍu, a proto si ponechal své jméno brahmacārīho. Puruṣottama Ācārya ve skutečnosti nepřijal sannyās formálně, ale zřekl se světského života. Nechtěl být formalitami sannyāsu vyrušován. Chtěl pouze nerušeně uctívat Pána Śrī Kṛṣṇu, a proto celým svým srdcem a duší přijal stav odříkání, ne však s tím spojené formality. Odříkání znamená nevěnovat se ničemu jinému než službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi. Pokud člověk jedná na této úrovni a snaží se potěšit Nejvyšší Osobnost Božství, je sannyāsī i yogī. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (6.1):

śrī-bhagavān uvāca
anāśritaḥ karma-phalaṁ
kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca
na niragnir na cākriyaḥ

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: ,Ten, kdo není připoutaný k plodům svého jednání a dělá to, co má, se nachází ve stavu odříkání a je skutečný mystik – nikoliv ten, kdo nerozdělává oheň a neplní žádné povinnosti.̀“