Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.107

Verš

‘niścinte kṛṣṇa bhajiba’ ei ta’ kāraṇe
unmāde karila teṅha sannyāsa grahaṇe

Synonyma

niścinte — nerušeně; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; bhajiba — budu uctívat; ei — pro to; ta' — jistě; kāraṇe — důvod; unmāde — v extázi; karila — učinil; teṅha — on; sannyāsa — stav odříkání; grahaṇe — přijetí.

Překlad

Byl velice nadšený nerušeně uctívat Śrī Kṛṣṇu, a proto téměř šílený přijal sannyās.