Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.106

Verš

parama virakta teṅha parama paṇḍita
kāya-mane āśriyāche śrī-kṛṣṇa-carita

Synonyma

parama — velmi; virakta — odříkavý; teṅha — on; parama — velký; paṇḍita — učenec; kāya-mane — tělem a myslí; āśriyāche — přijal útočiště; śrī-kṛṣṇa-carita — u Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Svarūpa Dāmodara byl nesmírně odříkavý a také velký učenec. Celým svým srdcem a duší přijal útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.