Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.84

Verš

yā te līlā-rasa-parimalodgāri-vanyāparītā
dhanyā kṣauṇī vilasati vṛtā māthurī mādhurībhiḥ
tatrāsmābhiś caṭula-paśupī-bhāva-mugdhāntarābhiḥ
saṁvītas tvaṁ kalaya vadanollāsi-veṇur vihāram

Synonyma

— tato; te — Tvých; līlā-rasa — nálad vychutnávaných při radovánkách; parimala — vůně; udgāri — šířící se; vanya-āparītā — pokryté lesy; dhanyā — slavné; kṣauṇī — země; vilasati — užívá si; vṛtā — obklopený; māthurī — oblasti Mathury; mādhurībhiḥ — krásami; tatra — tam; asmābhiḥ — námi; caṭula — nestálým; paśupī-bhāva — extatickým požitkem jako gopī; mugdha-antarābhiḥ — těmi, jejichž srdce jsou okouzlena; saṁvītaḥ — obklopený; tvam — Ty; kalaya — prosím prováděj; vadana — u úst; ullāsi — hrající; veṇuḥ — s flétnou; vihāram — radostné zábavy.

Překlad

Gopī pokračovaly: „Drahý Kṛṣṇo, vůně nálad Tvých zábav se šíří lesy slavné vrindávanské země, která je obklopená sladkostí mathurské oblasti. V tak příhodné atmosféře této úžasné země si můžeš s flétnou tančící na svých rtech užívat zábav mezi námi gopīmi, jejichž srdce jsou vždy okouzlená nepředvídatelnými extatickými emocemi.“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (10.38) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.