Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.282

Verš

eta bali’ loke kari’ śubha-dṛṣṭi dāna
abhyantare gelā, lokera pūrṇa haila kāma

Synonyma

eta bali' — to když řekl; loke — na lidi; kari' — posílající; śubha-dṛṣṭi — příznivý pohled; dāna — milodar; abhyantare — do místnosti; gelā — vešel; lokera — všech lidí; pūrṇa — splněná; haila — byla; kāma — touha.

Překlad

S těmito slovy vešel Pán poté, co lidem věnoval milodar svého příznivého pohledu, zpátky do svého pokoje. Touhy všech shromážděných tak byly zcela naplněné.