Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.273

Verš

jaya jaya mahāprabhu — vrajendra-kumāra
jagat tārite prabhu, tomāra avatāra

Synonyma

jaya jaya mahāprabhu — všechna sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vrajendra-kumāra — původně Pán Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy; jagat — celý tento svět; tārite — osvobodit; prabhu — Pane; tomāra — Tvoje; avatāra — inkarnace.

Překlad

Všichni lidé začali hlasitě volat: „Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který je synem Mahārāje Nandy! Nyní ses zjevil, abys vysvobodil celý svět!“