Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.271

Verš

auddhatya karite haila sabākāra mana
svatantra ha-iyā sabe nāśā’be bhuvana

Synonyma

auddhatya — nestoudnost; karite — činit; haila — byla; sabākāra — vás všech; mana — mysl; svatantra — nezávislí; ha-iyā — stávající se; sabe — vy všichni; nāśā'be — zničíte; bhuvana — celý svět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak všechny oddané vyplísnil a řekl jim, aby nebyli nestoudní a aby nezničili celý svět tím, že budou nezávislí.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu varoval všechny své následovníky, aby se nestali nezávislými nebo nestoudnými. Po odchodu Pána Caitanyi Mahāprabhua však bohužel mnoho apa-sampradāyí (takzvaných následovníků) zavedlo mnoho způsobů jednání, které ācāryové neschvalují. Bhaktivinoda Ṭhākura je popsal názvy āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāni, sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi, ativāḍī, cūḍādhārī a také gaurāṅga-nāgarī.

Āula-sampradāya, bāula-sampradāya a další zavádějí svoje vlastní způsoby chápání filosofie Pána Caitanyi Mahāprabhua, aniž by následovaly příklady ācāryů. Sám Śrī Caitanya Mahāprabhu zde naznačuje, že všechny takové snahy pouze zničí podstatu Jeho učení.