Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.164

Verš

yāhāṅ yāya prabhu, tāhāṅ koṭi-saṅkhya loka
dekhite āise, dekhi’ khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

yāhāṅ — kamkoliv; yāya — jde; prabhu — Pán; tāhāṅ — tam všude; koṭi-saṅkhya loka — nesčetné množství lidí; dekhite āise — přichází se na Něho podívat; dekhi' — po spatření; khaṇḍe — odstraňuje; duḥkha — neštěstí; śoka — nářek.

Překlad

Všude, kam Pán přišel, se na Něho chodilo podívat nespočetně mnoho lidí. Jakmile Ho spatřili, nastal konec jejich neštěstí a nářku.