Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.73

Verš

purīra svabhāva, — yatheṣṭa āhāra karāñā
ye nā khāya, tāre khāoyāya yatana kariyā

Synonyma

purīra svabhāva — charakter Rāmacandry Purīho; yathā-iṣṭa — tolik, kolik chce; āhāra karāñā — někoho nechá sníst; ye — co; khāya — nejí; tāre khāoyāya — přiměje ho jíst; yatana kariyā — s velkou snahou.

Překlad

„Taková je povaha Rāmacandry Purīho, že nejdřív někoho nechá sníst, kolik chce, a když dotyčný nechce jíst víc, než je třeba, sám ho k tomu velice snaživě přiměje.“