Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.55

Verš

āra grāmāntara haite sāmagrī ānila
śata dui-cāri holnā tāṅhā ānāila

Synonyma

āra — také; grāma-antara haite — z jiných vesnic; sāmagrī — suroviny; ānila — přinesl; śata — sto; dui-cāri — dvě až čtyři; holnā — kulaté hliněné nádoby; tāṅhā — tam; ānāila — nechal přinést.

Překlad

Když Raghunātha dāsa viděl, jak se dav zvětšuje, nechal přinést více potravin z dalších vesnic. Přinesl také dvě stě až čtyři sta velkých kulatých hliněných nádob.