Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.83

Verš

āra eka ‘svabhāva’ gaurera śuna, bhakta-gaṇa
aiśvarya-svabhāva gūḍha kare prakaṭana

Synonyma

āra — další; eka — jednu; svabhāva — vlastnost; gaurera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; aiśvarya-svabhāva — majestát a vlastnosti; gūḍha — velmi hluboké; kare — činí; prakaṭana — projevení.

Překlad

Je zde ještě další vlastnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Poslouchejte, ó oddaní, jak projevuje svůj majestát a vlastnosti, přestože jsou výjimečně hluboké.