Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.84

Verš

sannyāsī paṇḍita-gaṇera karite garva nāśa
nīca-śūdra-dvārā karena dharmera prakāśa

Synonyma

sannyāsī — osob ve stavu odříkání; paṇḍita-gaṇera — učenců; karite — učinit; garva — pýchy; nāśa — zničení; nīca — nízkého; śūdra — člověka čtvrté třídy; dvārā — skrze; karena — činí; dharmera prakāśa — šíření náboženských zásad.

Překlad

Aby zničil falešnou pýchu takzvaných sannyāsīch a učenců, šíří skutečné náboženské zásady dokonce i skrze śūdru neboli nízkého člověka čtvrté třídy.

Význam

Pokud je někdo velkým znalcem Vedānta-sūtry, je známý jako paṇḍita neboli učenec. Tato kvalifikace je obvykle přisuzována brāhmaṇům a sannyāsīm. Sannyās neboli stav odříkání je pro brāhmaṇu, příslušníka nejvyšší ze čtyř vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra), nejvznešenějším postavením. Podle veřejného názoru je autoritou na védskou literaturu ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, byl náležitě očištěn očistnými procesy a řádně zasvěcen duchovním mistrem. Pokud je potom takové osobě udělen sannyās, zaujme nejpřednější postavení. Brāhmaṇa má být duchovním mistrem ostatních tří vareṅ, jmenovitě kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů, ale sannyāsī je duchovním mistrem i pro vznešené brāhmaṇy.

Brāhmaṇové a sannyāsī jsou obyčejně na svoje duchovní postavení velmi pyšní. Aby tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu zničil jejich pýchu, kázal vědomí Kṛṣṇy skrze Rāmānandu Rāye, který nebyl ve stavu odříkání ani se nenarodil jako brāhmaṇa. Śrī Rāmānanda Rāya byl dokonce gṛhastha z třídy śūdrů, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu přesto zařídil, aby se stal učitelem Pradyumny Miśry, vysoce kvalifikovaného brāhmaṇy zrozeného v brāhmaṇské rodině. Pokyny od Śrī Rāmānandy Rāye přijímal dokonce i Śrī Caitanya Mahāprabhu, přestože sám byl ve stavu odříkání. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak projevil svůj majestát skrze Śrī Rāmānandu Rāye. To je zvláštní význam této události.

Podle filosofie Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kterou je yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya, se může stát duchovním mistrem každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, aniž by musel být brāhmaṇa či sannyāsī. Obyčejní lidé nechápou podstatu śāster, ani čistý charakter, chování a schopnosti těch, kdo přísně následují zásady dané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vytváří čisté, vznešené vaiṣṇavy dokonce i z těch, kdo se narodili v rodinách považovaných za nižší, než jsou rodiny śūdrů. To je důkazem toho, že vaiṣṇava může přijít na svět v jakékoliv rodině, což potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

„Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasů i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když přijmou útočiště u Jeho oddaných. S úctou se Mu proto klaním.“ Milostí Nejvyššího Pána Viṣṇua může být kdokoliv zcela očištěn, stát se kazatelem vědomí Kṛṣṇy a duchovním mistrem celého světa. Tento princip uznává veškerá védská literatura. Z autoritativních śāster lze citovat důkazy, které ukazují, jak se může člověk nízkého původu stát duchovním mistrem celého světa. Śrī Caitanya Mahāprabhu je považován za nejvelkodušnější osobnost, protože každému, kdo se kvalifikuje tím, že se stane Jeho upřímným služebníkem, rozdává skutečnou esenci védských písem.