Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.100

Verš

ādau tumi śuna, yadi tomāra mana māne
pāche mahāprabhure tabe karāimu śravaṇe

Synonyma

ādau — nejdříve; tumi — ty; śuna — vyslechni; yadi — jestliže; tomāra mana māne — přijmeš; pāche — potom; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — tehdy; karāimu śravaṇe — požádám, aby si vyslechl.

Překlad

„Nejdříve si ji poslechni ty, a pokud bude pro tvou mysl přijatelná, požádám Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si ji vyslechl.“