Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.10

Verš

dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

Synonyma

dharmaḥ — následování systému varen a āśramů; su-anuṣṭhitaḥ — správně vykonávané; puṁsām — lidí; viṣvaksena-kathāsu — v hovorech o Viṣvaksenovi neboli Kṛṣṇovi; yaḥ — kterých; na — ne; utpādayet — probudí se; yadi — jestliže; ratim — chuť; śramaḥ — námaha; eva — bezpochyb; hi — zajisté; kevalam — pouze.

Překlad

„  ,Člověk, který řádně následuje usměrňující zásady podle své varṇy a āśramu, aniž by však rozvinul svou spící připoutanost ke Kṛṣṇovi nebo probudil chuť k naslouchání a zpívání o Kṛṣṇovi, se bezpochyby snaží zbytečně.̀  “

Význam