Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.61

Verš

premī bhakta viyoge cāhe deha chāḍite
preme kṛṣṇa mile, seha nā pāre marite

Synonyma

premī bhakta — oddaný láskou připoutaný ke Kṛṣṇovi; viyoge — v odloučení; cāhe — chce; deha chāḍite — vzdát se těla; preme — díky této extatické lásce; kṛṣṇa mile — potká Kṛṣṇu; seha — takový oddaný; pāre marite — nemůže zemřít.

Překlad

„Vznešený oddaný si někdy chce vzít život z pocitu odloučení od Kṛṣṇy. Díky této extatické lásce se však s Kṛṣṇou setká, a tehdy už si život vzít nemůže.“