Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.222

Verš

āra yata grantha kailā, tāhā ke kare gaṇana
‘madana-gopāla-govindera sevā’-prakāśana

Synonyma

āra yata — všechny ostatní, které; grantha — knihy; kailā — sepsal; tāhā — to; ke kare gaṇana — kdo dokáže vyčíslit; madana-gopāla — Božstvo jménem Madana-mohana; govindera — Božstva jménem Śrī Govinda; sevā — služby; prakāśana — projevení.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī také sestavil mnoho dalších knih. Kdo je dokáže spočítat? Základním principem všech těchto knih je ukázat nám, jak milovat Madana-mohana a Govindajīho.

Význam

Bhakti-ratnākara se odkazuje na následující knihy Śrīly Sanātany Gosvāmīho: (1) Bṛhad-bhāgavatāmṛta, (2) Hari-bhakti-vilāsa a její komentář zvaný Dig-darśinī, (3) Līlā-stava a (4) komentář k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu známý jako Vaiṣṇava-toṣaṇī. Sanātana Gosvāmī sestavil velké množství knih s cílem vysvětlit, jak sloužit hlavním Božstvům Vrindávanu – Govindovi a Madana-gopālovi. Později byla postupně instalována další Božstva a důležitost Vrindávanu vzrostla.