Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.221

Verš

‘hari-bhakti-vilāsa’-grantha kailā vaiṣṇava-ācāra
vaiṣṇavera kartavya yāhāṅ pāiye pāra

Synonyma

hari-bhakti-vilāsa — s názvem Hari-bhakti-vilāsa; grantha — knihu; kailā — sepsal; vaiṣṇava-ācāra — standardní chování vaiṣṇavy; vaiṣṇavera — oddaného; kartavya — povinnost; yāhāṅ — ze které; pāiye pāra — lze pochopit do té nejvyšší míry.

Překlad

Sepsal také Hari-bhakti-vilāsu, ze které můžeme porozumět standardnímu chování oddaného a plnému rozsahu povinností vaiṣṇavy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura píše: „Hari-bhakti-vilāsu původně sestavil Śrīla Sanātana Gosvāmī. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī později vytvořil její zkrácenou verzi, kterou doplnil Dig-darśinī-ṭīkou. Hari-bhakti-vilāsa obsahuje tolik citátů z písem kategorie sātvata, že si někteří lidé kladou otázku, jak je mohou ateističtí smārtové odmítat a místo nich si vymýšlet nějaké jiné názory. Vše, co je zapsáno v Hari-bhakti-vilāse, je přísně v souladu s védskými písmy a bezpochyby čisté, ale postoj karmīch je vždy odmítat závěry čistého vaiṣṇavského pochopení. Protože jsou velice připoutaní k tomuto světu a hmotným činnostem, snaží se neustále prosazovat ateistické zásady, které odporují pochopení vaiṣṇavů.“