Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.220

Verš

siddhānta-sāra grantha kailā ‘daśama-ṭippanī’
kṛṣṇa-līlā-rasa-prema yāhā haite jāni

Synonyma

siddhānta-sāra — zralé pochopení; grantha — knihu; kailā — sepsal; daśama-ṭippanī — komentář k desátému zpěvu; kṛṣṇa-līlā — zábav Pána Kṛṣṇy; rasa — transcendentálních nálad; prema — extatickou lásku; yāhā haite — ze které; jāni — můžeme pochopit.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī napsal komentář k desátému zpěvu známý jako Daśama-ṭippanī, ze kterého můžeme porozumět transcendentálním zábavám a extatické lásce k Pánu Kṛṣṇovi.