Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.189

Verš

vāsudeva — galat-kuṣṭhī, tāte aṅga — kīḍā-maya
tāre āliṅgana kailā hañā sadaya

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; galat-kuṣṭhī — trpící leprou; tāte — mimoto; aṅga — tělo; kīḍā-maya — plné červů; tāre — jeho; āliṅgana — objetí; kailā — učinil jsi; hañā sa-daya — protože jsi milostivý.

Překlad

„Objal jsi i Vāsudevu, který měl lepru a tělo zachvácené červy. Jsi tak laskavý, že jsi ho objal i v takovém stavu.“