Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.12

Verš

mahāprabhura āge, āra dekhi’ jagannātha
rathe deha chāḍimu, — ei parama-puruṣārtha’

Synonyma

mahāprabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — a; dekhi' jagannātha — po zhlédnutí Pána Jagannātha; rathe — pod vozem; deha chāḍimu — vzdám se tohoto těla; ei — to; parama-puruṣa-artha — nejvyšší požehnání života.

Překlad

„Po zhlédnutí Pána Jagannātha se vzdám svého těla pod koly vozu v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To bude největší požehnání mého života.“