Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.119

Verš

‘prabhu bolāñāche’, — ei ānandita mane
tapta-vālukāte pā poḍe, tāhā nāhi jāne

Synonyma

prabhu bolāñāche — Pán zavolal; ei — toto; ānandita — šťastný; mane — v mysli; tapta-vālukāte — od horkého písku; — chodidla; poḍe — pálila; tāhā — toto; nāhi jāne — neuvědomoval si.

Překlad

Jelikož byl Sanātana Gosvāmī celý bez sebe radostí z toho, že ho Pán zavolal, ani necítil, že ho do nohou pálí horký písek.