Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.120

Verš

dui pāye phoskā haila, tabu gelā prabhu-sthāne
bhikṣā kari’ mahāprabhu kariyāchena viśrāme

Synonyma

dui pāye — na chodidlech; phoskā haila — byly puchýře; tabu — přesto; gelā — přišel; prabhu-sthāne — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā kari' — po obědě; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena viśrāme — odpočíval.

Překlad

Kvůli žáru měl nohy samý puchýř, ale přesto šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Tam zjistil, že Pán odpočívá po obědě.