Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.69

Verš

tumi ye kariyācha ei ucca saṅkīrtana
sthāvara-jaṅgamera sei hayata’ śravaṇa

Synonyma

tumi — Ty; ye — co; kariyācha — učinil jsi; ei — toto; ucca — hlasité; saṅkīrtana — zpívání; sthāvara-jaṅgamera — všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných; sei — ony; hayata' — je; śravaṇa — naslouchání.

Překlad

„Zpíval jsi hlasitě Hare Kṛṣṇa mantru a všichni, kdo se hýbou, i ti nehybní, získali prospěch z toho, že ji slyšeli.“