Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.68

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, se kṛpā tomāra
sthāvara-jaṅgama āge kariyācha nistāra

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj drahý Pane; se — tato; kṛpā — milost; tomāra — Tvoje; sthāvara-jaṅgama — nehybné i pohyblivé živé bytosti; āge — dříve; kariyācha nistāra — osvobodil jsi.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, k osvobození všech pohyblivých i nehybných živých bytostí dochází pouze díky Tvé milosti. Touto milostí jsi je již obdařil a už jsi je osvobodil.“