Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.194

Verš

koṭi-janme brahma-jñāne yei ‘mukti’ naya
ei kahe, — nāmābhāse sei ‘mukti’ haya”

Synonyma

koṭi-janme — po miliónech a miliónech životů; brahma-jñāne — díky absolutnímu poznání; yei — které; mukti naya — osvobození není možné; ei — tento člověk; kahe — říká; nāma-ābhāse — pouhým probuzením záblesku čistého zpívání svatého jména; sei — toto; mukti — osvobození; haya — je umožněné.

Překlad

„Člověk nemusí získat osvobození ani po miliónech a miliónech životů, když dosáhl úplného absolutního poznání. Tento muž přesto tvrdí, že lze osvobození dosáhnout probuzením pouhého záblesku svatého jména.“