Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.193

Verš

kruddha hañā bale sei saroṣa vacana
“bhāvukera siddhānta śuna, paṇḍitera gaṇa

Synonyma

kruddha hañā — rozzlobil se a; bale — řekl; sei — on; sa-roṣa vacana — hněvivá slova; bhāvukera — sentimentalisty; siddhānta — závěr; śuna — jen slyšte; paṇḍitera gaṇa — ó shromáždění učenců.

Překlad

Tento mladík Gopāla Cakravartī se po vyslechnutí výroků Haridāse Ṭhākura velmi rozzlobil a okamžitě ho zkritizoval. Řekl: „Ó shromáždění učenců, jen si vyslechni závěr sentimentálního oddaného.“