Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.112

Verš

“ṭhākura, tumi — parama-sundara, prathama yauvana
tomā dekhi’ kon nārī dharite pāre mana?

Synonyma

ṭhākura — ó velký oddaný; tumi — ty; parama-sundara — překrásně stavěný; prathama yauvana — rozpuk mládí; tomā dekhi' — když tě uvidí; kon nārī — která žena; dharite pāre — může ovládat; mana — svou mysl.

Překlad

„Můj drahý Ṭhākure, ó velký kazateli, velký oddaný, jsi tak krásně stavěný a tvé mládí právě rozkvétá. Která žena by dokázala ovládnout svou mysl, když tě spatří?“