Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.19

Verš

aśru, kampa, stambha, sveda, sāttvika vikāra
nirantara preme nṛtya, saghana huṅkāra

Synonyma

aśru — slzy; kampa — chvění; stambha — ztuhnutí; sveda — pocení; sāttvika vikāra — všechny tyto transcendentální proměny; nirantara — neustále; preme nṛtya — tančení v extázi lásky; sa-ghana huṅkāra — jako hřmění mraku.

Překlad

Neustále projevoval tělesné proměny transcendentální lásky, jako je pláč, chvění, ztuhnutí, pocení, tančení v lásce k Bohu a hřímání.