Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.83

Verš

paṭṭa-vastra, alaṅkāre,samarpiyā sakhī-kare,
sūkṣma-śukla-vastra-paridhāna
kṛṣṇa lañā kāntā-gaṇa,
kailā jalāvagāhana,
jala-keli racilā suṭhāma

Synonyma

paṭṭa-vastra — hedvábné šaty; alaṅkāre — ozdoby; samarpiyā — poté, co svěřily; sakhī-kare — do rukou svých přítelkyň gopī; sūkṣma — velmi jemné; śukla-vastra — bílé šaty; paridhāna — oblékly si; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; lañā — beroucí; kāntā-gaṇa — milované gopī; kailā — oddával se; jala-avagāhana — koupání ve vodě; jala-keli — vodní hrátky; racilā — promyšlené; su-ṭhāma — velmi pěkné.

Překlad

„Gopī svěřily své hedvábné šaty a ozdoby do rukou svých přítelkyň a oblékly si jemné bílé šaty. Pán Kṛṣṇa vzal své milované gopī a ve vodách Jamuny se s nimi koupal a oddával překrásným zábavám.“