Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.4

Verš

śarat-kālera rātri, saba candrikā-ujjvala
prabhu nija-gaṇa lañā beḍāna rātri-sakala

Synonyma

śarat-kālera — podzimní; rātri — noci; saba — vše; candrikā-ujjvala — ozářeno měsíčním světlem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa — své společníky; lañā — beroucí; beḍāna — prochází se; rātri-sakala — celou noc.

Překlad

Jedné podzimní noci, když bylo vše osvětleno měsícem v úplňku, se Śrī Caitanya Mahāprabhu celou noc procházel se svými oddanými.