Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.5

Verš

udyāne udyāne bhramena kautuka dekhite
rāsa-līlāra gīta-śloka paḍite śunite

Synonyma

udyāne udyāne — z jedné zahrady do druhé; bhramena — chodí; kautuka dekhite — vidící zábavu; rāsa-līlāra — tance rāsa; gīta-śloka — písně a verše; paḍite śunite — přednášející a poslouchající.

Překlad

Chodil z jedné zahrady do druhé, před očima měl zábavy Pána Kṛṣṇy a poslouchal i přednášel písně a verše týkající se rāsa-līly.