Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.36

Verš

dharma chāḍāya veṇu-dvāre,hāne kaṭākṣa-kāma-śare,
lajjā, bhaya, sakala chāḍāya
ebe āmāya kari’ roṣa,
kahi’ pati-tyāge ‘doṣa’,
dhārmika hañā dharma śikhāya!

Synonyma

dharma — náboženské zásady; chāḍāya — nutí zavrhnout; veṇu-dvāre — skrze flétnu; hāne — propíchne; kaṭākṣa — pohled; kāma-śare — šípy chtíče; lajjā — stud; bhaya — strach; sakala — vše; chāḍāya — donutí opustit; ebe — nyní; āmāya — na nás; kari' roṣa — zlobící se; kahi' — říkající; pati-tyāge — vzdát se manžela; doṣa — chyba; dhārmika — velmi zbožný; hañā — stávající se; dharma — náboženské zásady; śikhāya — učíš.

Překlad

„  ,Melodie Tvé flétny, doprovázená Tvým pohledem, nás probodává šípy chtíče a nutí nás zanedbávat zásady zbožného života. Jsme vzrušené chtivými touhami a přicházíme za Tebou, zbavené studu i strachu. Ty se ale na nás teď zlobíš. Považuješ za špatné, že jsme porušily náboženské zásady a opustily naše domovy i manžely. Když nás tak poučuješ o náboženských zásadách, jsme bezmocné.̀  “