Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.75

Verš

sāta vatsarera śiśu, nāhi adhyayana
aiche śloka kare, — lokera camatkāra mana

Synonyma

sāta vatsarera — sedm let starý; śiśu — chlapec; nāhi adhyayana — bez vzdělání; aiche — takový; śloka — verš; kare — skládá; lokera — všech lidí; camatkāra — užaslá; mana — mysl.

Překlad

Chlapec složil tak krásný verš, přestože mu bylo teprve sedm let a neměl ještě žádné vzdělání. Všichni nad tím žasli.