Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.76

Verš

caitanya-prabhura ei kṛpāra mahimā
brahmādi deva yāra nāhi pāya sīmā

Synonyma

caitanya-prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; kṛpāra mahimā — sláva milosti; brahmā-ādi — v čele s Pánem Brahmou; deva — polobozi; yāra — jejíž; nāhi pāya — nedosahují; sīmā — hranic.

Překlad

Toto je sláva bezpříčinné milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jejíž rozsah ani polobozi v čele s Pánem Brahmou nedokáží odhadnout.