Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.62

Verš

tāte bāra bāra kahi, — śuna bhakta-gaṇa
viśvāsa kariyā kara e-tina sevana

Synonyma

tāte — proto; bāra bāra — znovu a znovu; kahi — říkám; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — oddaní; viśvāsa kariyā — udržující víru; kara — čiňte; e-tina sevana — službu těmto třem.

Překlad

Poslouchejte prosím, moji milí oddaní, co říkám, protože znovu a znovu naléhám: mějte v tyto tři věci víru a bez váhání jim služte.