Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.53

Verš

ito nṛsiṁhaḥ parato nṛsiṁho
yato yato yāmi tato nṛsiṁhaḥ
bahir nṛsiṁho hṛdaye nṛsiṁho
nṛsiṁham ādiṁ śaraṇaṁ prapadye

Synonyma

itaḥ — zde; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; parataḥ — na druhé straně; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; yataḥ yataḥ — kamkoliv; yāmi — jdu; tataḥ — tam; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; bahiḥ — vně; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; hṛdaye — v mém srdci; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; nṛsiṁham — u Pána Nṛsiṁhy; ādim — původní Osobnosti Božství; śaraṇam prapadye — přijímám útočiště.

Překlad

„  ,Pán Nṛsiṁhadeva je tady a je také tam na druhé straně. Kamkoliv jdu, tam vidím Pána Nṛsiṁhadevu. Je vně i uvnitř mého srdce. Přijímám proto útočiště u Pána Nṛsiṁhadevy, původní Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “